NEDEN SPORTİF YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Spor Yönetimi kavramı profesyonel anlamda, gönüllülük harici olarak spor şirketlerinin ve kulüplerinin yönetilmesi prensibine oturtulmalıdır.

Spor Yönetimi kavramı kısacası ülkemizde genel olarak dernek yapısıyla yönetilen kulüplerin profesyonel yöneticiler istihdam edilmesi ve dernek yönetiminin denetleyici konuma geçmesidir.

Spor endüstrisi günümüzde milyarlarca dolarlık bir ticari değer üretmektedir. Bu ekonomik olgu bir yana toplumun gündelik hayatında duygusal, ekonomik ve sosyal olarak çok önemli yer kaplamaktadır.

Spor diğer büyük endüstrilerden farklı olarak, insan faktörünün merkezde olduğu, yönetimsel planlamanın ne kadar doğru da yapılsa, sahada hedeflenen sonucun alınmasının kesin olmadığı ve paydaşlarının sadece maddi değil manevi olarak da yoğun ilişkide olduğu, kendine has bir sektördür.

Böyle bir yapı ve ortamda, spor kurumlarının ve kulüplerinin hedeflerine ulaşmaları ve sürekli gelişim göstermeleri için sağlıklı bir finansal düzen kurmaları ve yönetmeleri gerekmektedir. Spor Yönetimi alanında dünya genelinde ve özellikle ülkemizde uzmanlamış profesyonel sayısı çok azdır. Çoğu kurum veya kulüpte başka sektörlerden yetişmiş kişiler bu görevi üstlenmektedir. Bu nedenlerden ötürü Spor Yönetim spor ile ilgili bütün kuruluşların ihtiyacı olan yönetim şeklidir.

Ayrıca, spor yönetiminde uzmanlaşmış, iş disiplini ve ahlakı prensiplerini sindirmiş profesyonellerle çalışmak, çalıştıkları spor dalının gelişmesi, denetlenmesi ve değerlenmesi için olmazsa olmaz şartların başında gelir. Bu sayede sporun içindeki herkes en iyi bildiği ve kendini geliştirdiği alanda görev alarak en etkin ve verimli bir yönetim düzeni kurulabilinecektir.

Türkiye genç nüfusunun yarısının genç olduğu, müthiş bir sporcu ve spor pazarı potansiyeli olan bir ülkedir. Bu potansiyel bilinçli ve etkin bir şekilde yönetilerek, başarılara ve belirlenen hedeflere ulaşılmasının şansa bırakılmaması için, tıpkı diğer özel sektörlerde olduğu gibi profesyonel ve işinin ehli insanlar tarafından yapılmalıdır.

Ülkemizde spor yöneticiliği hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak yatırım yapılmamış bir daldır. Sporun günlük hayatımızda çok sıcak bir gündem oluşturması da bu alanda hemen hemen herkesin kendini yetkin ve bilgili saymasının da nedenlerinden biridir. Profesyonellikten uzak ve sağlam prensiplere dayanmadan, kısa vadeli çözümler üretmek için yapılandırılan stratejiler spor kurumlarını ve sporcuları yani genel olarak bütün spor pazarını ekonomik ve sosyal anlamda kötü etkilemektedir. Bütün bu nedenlerden ötürü profesyonel spor yönetimi konusunda uzmanlaşmak, spor pazarının temel bir ihtiyacıdır.